Kwaakerrun

 

Tijdregistratie

 

Door middel van een aan de schoen te bevestigen chip vindt elektronische tijdregistratie plaats. Bij de start en het passeren van de finish zal uw tijd automatisch worden geregistreerd. Deze chip (overigens is dit géén Championchip, een eigen Championchip is niet te gebruiken) zal bij het afhalen van het startnummer worden uitgereikt en na het passeren van de finish direct weer worden ingenomen. Er worden zowel netto als bruto tijden geregistreerd. De organisatie van de Kwaakerrun streeft naar een 100% tijd- en aankomstregistratie. Toch kan het altijd gebeuren dat een chip niet (correct) heeft gewerkt. Prijzen worden uitgereikt naar aanleiding van de geregistreerde bruto-tijden.

Iedereen die mee heeft gelopen ontvangt na de finish een originele medaille van ons en de nummers 1, 2 en 3 van elke categorie krijgen nog een prijs!

LET OP Voor niet tijdig ingeleverde chips wordt 10 euro in rekening gebracht, via een eenmalige incasso, waar u de organisatie bij de inschrijving automatisch voor machtigt.

LET OP Bij kinderen zijn de ouders/verzorgers die de kinderen aan de start brengen er verantwoordelijk voor dat de chip goed aan de schoen is bevestigd. Wordt er zonder chip gerend dan kan er dus geen elektronische tijdregistratie plaatsvinden en kan men ook niet meedingen naar een prijs. In dit geval kan geen beroep gedaan worden op (finish)beelden van de desbetreffende loop. Ook bij de kinderen is de bruto-eindtijd bepalend voor de uitslag. Dus wie als 1e, 2e en 3e over de finish komen, zijn de prijswinnaars.

 

©2019 Kwaakerrun gemaakt doorMarktmedia