Kwaakerrun

 

KWAAKERRUN REGLEMENT hardloopwedstrijden A T/M Z

 

A
Aanmelden
Dit kan via onze website, zie verder inschrijven.

Afgelasting
De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de algemene voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens haar deelnemers. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Indien de Kwaakerrun door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Bij afgelasting door overmacht zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt een jaar later plaats.

Afmelden
Heeft u zich al ingeschreven maar besluit u niet deel te nemen aan de Kwaakerrun dan wordt uw geld niet teruggestort. U kunt uw startnummer via de organisatie wel overdragen aan iemand anders indien u zelf niet in staat bent te lopen. Geef dit dan voor maandag 7 september door via kwaakerrun@venloop.nl, zodat we uw gegevens kunnen verwijderen en van de nieuwe deelnemer kunnen invoeren. Zo kunnen we iedereen in de juiste categorie laten lopen! Deelnemers die zich in hebben geschreven voor de Kwaakerrun en de Venloop dienen zich voor 1 september af te melden. Dan kan het inschrijfgeld voor de Venloop  (let op voor de inschrijving van de Kwaakerrun geldt dit niet) met inhouding van 5 euro administratiekosten teruggestort worden. Afmelden moet voor 1 september via de mail kwaakerrun@venloop.nl. Ben je gefinist en wil je de deelname aan de Venloop annuleren, stuur dan een mail naar info@venloop.nl. Onze algemene voorwaarden zijn onderaan deze site te vinden.

Afhalen startnummer en chip

Het startnummer en chip kunt u ophalen op vrijdag 18 september tussen 15.30 en 18.30 uur in Café-Feestzaal ’t Ven en op de wedstrijddag zelf tot 30 minuten voor de start bij Café-Feestzaal 't Ven (Straelseweg). Zorg er wel voor dat u dit tijdig doet in verband met de te verwachten drukte. U kunt er ook voor kiezen om tegen een tarief van 3,50 uw startbewijs op te laten sturen.

Afstanden
500 mtr, 1 km, 2,5 km, 5 km en 10 km (stratenparcours). De afstanden zijn gemeten en zijn exact 500 meter resp. 1 km, 2,5 km, 5 km en 10 km.

Algemene voorwaarden, wij willen u verwijzen naar de algemene voorwaarden die te alle tijden van toepassing zijn.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dat kader willen wij,  u informeren over de persoonsgegevens welke wij van u geregistreerd hebben. Wij hebben van u NAW-gegevens in onze boekhouding geregistreerd en in ons digitaal administratiebestand, dit geldt ook voor uw telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens hebben wij van u ontvangen naar aanleiding van uw aanmelding. Het mailadres wordt door de organisatie gebruikt om informatie te verzenden aan de deelnemer. Het is de deelnemer ten alle tijde toegestaan schriftelijk of per email aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van deze informatie, waarna de organisatie dat verstrekken zal stopzetten.

De voornaam, achternaam en woonplaats van de deelnemers wordt gepubliceerd via www.kwaakerrun.nl en persoonsgegevens worden mogelijk getoond via www.inschrijven.nl of www.uitslagen.nl, waarvoor de deelnemer ook toestemming geeft.

Middels het inschrijven voor het evenement geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld dor middel van publicatie in dagbladen en via internet. Zie ook www.venloop.nl/algemene-voorwaarden.

 

B
Begeleiding
Het is verboden om renners op het parcours per fiets te begeleiden.

C
Categorieën
Mannen 16 t/m 39 jaar (M); mannen 40 t/m 49 jaar (M40); mannen 50 jaar en ouder (M50+); vrouwen 16 t/m 39 jaar (V); vrouwen 40 t/m 49 jaar (V40) en vrouwen 50 jaar en ouder (V50+). Jeugdlopen jongens: 4-6 jr; 7-9 jr; 10-11 jr; 12-15 jr. Jeugdlopen meisjes: 4-6 jr; 7-9 jr; 10-11 jr; 12-15 jr.

Chip
De chip die gebruikt wordt voor de tijdregistratie dient na de wedstrijd weer te worden ingeleverd. Direct na de finish worden deze afgeknipt of kunt u zelf deze inleveren. Indien de chip niet wordt ingeleverd dan worden de kosten (€ 10,-) via automatische incasso afgeschreven van uw rekening, waar u de organisatie vooor machtigt bij inschrijving.

D
Deelname
Deelname aan de Kwaakerrun is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Deelnemerslijst
De voorlopige deelnemerslijst aan de Kwaakerrun kunt u hier raadplegen.

E

EHBO
Een vaste EHBO post met AED is aanwezig langs het parcours.

Elektronische tijdregistratie
Door middel van een aan de schoen te bevestigen chip vindt tijdregistratie plaats. Bij de start en het passeren van de finish zal uw tijd automatisch worden geregistreerd. Deze chip (overigens is dit géén Championchip, een eigen Championchip is niet te gebruiken) zal bij het afhalen van het startnummer worden uitgereikt en na het passeren van de finish direct weer worden ingenomen. Er worden zowel netto als brutotijden geregistreerd. De organisatie van de Kwaakerrun streeft naar een 100% tijd- en aankomstregistratie. Toch kan het altijd gebeuren dat een chip niet (correct) heeft gewerkt.

Bij kinderen zijn de ouders/verzorgers die de kinderen aan de start brengen er verantwoordelijk voor dat de chip goed aan de schoen is bevestigd. Wordt er zonder chip gerend dan kan er dus geen elektronische tijdregistratie plaatsvinden en kan men ook niet meedingen naar een prijs. In dit geval kan geen beroep gedaan worden op (finish)beelden van de desbetreffende loop.

G
Gebruik beeltenis
Deelnemers gaan onvoorwaardelijk akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Kwaakerrun.

H
Herinnering:
Elke deelnemer die de finish haalt ontvangt een mooie herinnering.

I
Inlichtingen
Heeft u vragen en of opmerkingen over de Kwaakerrun dan kunt u deze via de e-mail (kwaakerrun@venloop.nl) aan ons stellen.

Inschrijven
De voorinschrijving is mogelijk t/m zondag 6 september 2020. Op het moment dat de voorinschrijving gesloten is, kunt u nog na-inschrijven via de site. De kosten van een na-inschrijving zijn hoger en u ontvangt een startnummer zonder naam. Op 20 september kunnen nog startbewijzen gekocht worden tegen contante betaling bij ons wedstrijdsecretariaat bij Café-Feestzaal ’t Ven tot een half uur voor aanvang van de betreffende runs. Zie ook “Na-inschrijving”.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt € 10,00 voor de 5 en 10 km lopen en € 4,00 voor de overige  lopen. Het inschrijfgeld wordt omstreeks 2 weken na de run van uw opgegeven rekeningnummer afgeschreven.  Eenmaal afgeschreven inschrijfgelden worden niet meer terugbetaald.

De kosten voor de na-inschrijving van de runs bedragen € 6,00 voor kinderen en € 14,50 voor volwassenen. Zie ook “na-inschrijving”.

Inschrijving controleren
Wilt u kijken of uw inschrijving is verwerkt? Ga dan naar controle inschrijving.

K
Kleedruimte
Deze is aanwezig bij Café-Feestzaal ’t Ven en bij de Bantuin. Toiletten zijn hier aanwezig. De Kwaakerrun is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen.

L

Locatie
De start en de finish bevinden zich bij Café-Feestzaal 't Ven, Straelseweg 359, 5916 AB Venlo ('t Ven).

M
Massages
Ook dit jaar zullen er in Café-Feestzaal 't Ven massages aangeboden worden door Performenz Instituut. Laat je na de finish even lekker loskneden door ervaren handen.

N
Na-inschrijving
Als onze voor-inschrijvingen zijn gesloten is het nog mogelijk om een na-inschrijving te doen. Na-inschrijven kan via onze website tot en met 19 september. Let op de kosten voor het na-inschrijven zijn hoger en het is niet meer mogelijk om een startnummer op naam te krijgen. Ook is het niet mogelijk om je via een na-inschrijving ook voor de Venloop in te schrijven.

Indien het maximaal aantal mogelijke inschrijvingen nog niet behaald is, bestaat ook nog de mogelijkheid tot na-inschrijven op zondag 20 september tot een half uur voor de start. De kosten bedragen dan € 13,50 voor volwassenen en € 6,00 voor de jeugd t/m 15 jaar. U kunt niet pinnen bij het inschrijfbureau.

O
Overdragen startnummer
Het overdragen van uw startnummer is mogelijk, door een mail met de betreffende gegevens te sturen naar kwaakerrun@venloop.nl.

P
Parcours
Zie elders op onze website.

Parkeren
In de omgeving van Café-Feestzaal ’t Ven is voldoende parkeergelegenheid. Doe dit echter wel buiten de route. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietsenstalling gelegen naast BS 't Sterrenpad.

Prijsuitreiking
Voor de jeugdlopen om 11.30 uur; voor de 5 km om ±12.45; voor de 10 km na binnenkomst laatste loper. Prijzen worden uitgereikt naar aanleiding van de geregistreerde bruto-tijden. Alle deelnemers ontvangen een herinnering. De prijzen dienen door de winnaars tijdens de uitreiking (Café-Feestzaal 't Ven) afgehaald te worden. Zo niet, zullen deze niet aan de winnaars worden nagezonden.

R
Reglement
Door deel te nemen aan de Kwaakerrun verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het Reglement. De organisatie behoudt zich het recht voor het Reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

S
Starttijden
500 mtr (4-6 jr) om 10.15 uur; 1 km (7-9 jr) om 10.30 uur en 10.45 uur (10-11 jr); 2,5 km  om 11.00 uur; 5 km om 12.00 uur; 10 km om 13.00 uur.

T
Tijdslimiet
De Kwaakerrun kent geen tijdslimiet. De organisatie houdt zich wel het recht voor eventuele achterblijvers uit de race te halen indien de verkeersveiligheid in gevaar dreigt te komen.

U
Uitslagen
Deze zijn zo spoedig mogelijk na de loop te raadplegen op onze website op de uitslagen pagina en via www.uitslagen.nl.

V
Vrijwilligers
Voor de verkeersregelaars en posten, het op- en afbouwen van het parcours en het start-finishgebied, verkoop van een warme hap en andere lekkernijen zijn we afhankelijk van ons vrijwilligerslegioen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: kwaakerrun@venloop.nl.

W
Warming-up
Deze vinden plaats bij aanvang van de runs in het startvak.

Waterpost
Deze is gesitueerd op de Noordervaartlaan.

Weer
Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor het evenement af te gelasten. Verder vragen wij alle deelnemers zelf de weersvoorspellingen op de dag van de runs te beoordelen en kleding, voeding en drinken hierop aan te passen.

Wijzigingen doorgeven
U kunt  uw te lopen afstand wijzigen door een mail te sturen naar kwaakerrun@venloop.nl.

©2020 Kwaakerrun gemaakt doorMarktmedia