Kwaakerrun

 

KWAAKERRUN REGLEMENT hardloopwedstrijden A T/M Z

 

A
Aanmelden
Dit kan via onze website, zie verder inschrijven.

Afgelasting
De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de algemene voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens haar deelnemers. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Indien de Kwaakerrun door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Bij afgelasting door overmacht zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt een jaar later plaats.

Afmelden
Heeft u zich al ingeschreven maar besluit u niet deel te nemen aan de Kwaakerrun dan wordt uw geld niet teruggestort. Deelnemers die zich in hebben geschreven voor de Kwaakerrun en de Venloop dienen zich voor 1 september af te melden. Dan kan het inschrijfgeld voor de Venloop  (let op voor de inschrijving van de Kwaakerrun geldt dit niet) met inhouding van 5 euro administratiekosten teruggestort worden. Afmelden moet voor 1 september via de mail kwaakerrun@venloop.nl. Ben je gefinist en wil je de deelname aan de Venloop annuleren, stuur dan een mail naar info@venloop.nl. Onze algemene voorwaarden zijn onderaan deze site te vinden.

Afhalen startnummer en chip

Het startnummer met daarin de chip verwerkt kunt u ophalen bij het kantoor van de Venloop aan de Koninginnesingel 14 in Venlo. Vanaf maandag 21 juni t/m donderdag 24 juni 2021 iggen de startbewijzen voor u klaar tussen 8.30 en 17.30 uur.  U kunt er ook voor kiezen om tegen een tarief van 3,50 uw startbewijs op te laten sturen.

Afstanden
500 mtr, 1 km, 2,5 km, 5 km ,10 km en 15km(stratenparcours). De afstanden zijn gemeten en zijn exact 500 meter resp. 1 km, 2,5 km, 5 km en 10 km.

Algemene voorwaarden
Wij willen u verwijzen naar de algemene voorwaarden die te alle tijden van toepassing zijn.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dat kader willen wij,  u informeren over de persoonsgegevens welke wij van u geregistreerd hebben. Wij hebben van u NAW-gegevens in onze boekhouding geregistreerd en in ons digitaal administratiebestand, dit geldt ook voor uw telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens hebben wij van u ontvangen naar aanleiding van uw aanmelding. Het mailadres wordt door de organisatie gebruikt om informatie te verzenden aan de deelnemer. Het is de deelnemer ten alle tijde toegestaan schriftelijk of per email aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van deze informatie, waarna de organisatie dat verstrekken zal stopzetten.

De voornaam, achternaam en woonplaats van de deelnemers wordt gepubliceerd via www.kwaakerrun.nl en persoonsgegevens worden mogelijk getoond via www.inschrijven.nl of www.uitslagen.nl, waarvoor de deelnemer ook toestemming geeft.

Middels het inschrijven voor het evenement geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld dor middel van publicatie in dagbladen en via internet. Zie ook www.venloop.nl/algemene-voorwaarden.

 

B
Begeleiding
Het is verboden om renners op het parcours per fiets te begeleiden.

C
Categorieën
Mannen 16 t/m 39 jaar (M); mannen 40 t/m 49 jaar (M40); mannen 50 jaar en ouder (M50+); vrouwen 16 t/m 39 jaar (V); vrouwen 40 t/m 49 jaar (V40) en vrouwen 50 jaar en ouder (V50+). Jeugdlopen jongens: 4-6 jr; 7-9 jr; 10-11 jr; 12-15 jr. Jeugdlopen meisjes: 4-6 jr; 7-9 jr; 10-11 jr; 12-15 jr.

D
Deelname
Deelname aan de Kwaakerrun is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

E

EHBO
Een vaste EHBO post met AED is aanwezig langs het parcours.

Elektronische tijdregistratie
Door middel van een chip die in het startnummer verwerkt is vindt tijdregistratie plaats. Bij de start en het passeren van de finish zal uw tijd automatisch worden geregistreerd.  Er worden zowel netto als brutotijden geregistreerd. De organisatie van de Kwaakerrun streeft naar een 100% tijd- en aankomstregistratie. Toch kan het altijd gebeuren dat een chip niet (correct) heeft gewerkt.

Bij kinderen zijn de ouders/verzorgers die de kinderen aan de start brengen er verantwoordelijk voor dat de het startnummer met daarin de chip  bevestigd  is. Wordt er zonder chip gerend dan kan er dus geen elektronische tijdregistratie plaatsvinden en kan men ook niet meedingen naar een prijs. In dit geval kan geen beroep gedaan worden op (finish)beelden van de desbetreffende loop.

G
Gebruik beeltenis
Deelnemers gaan onvoorwaardelijk akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Kwaakerrun.

H
Herinnering:
Elke deelnemer die de finish haalt ontvangt een mooie herinnering.

I
Inlichtingen
Heeft u vragen en of opmerkingen over de Kwaakerrun dan kunt u deze via de e-mail (kwaakerrun@venloop.nl) aan ons stellen.

Inschrijven
De voorinschrijving is mogelijk t/m 28 juni  2021. Op het moment dat de voorinschrijving gesloten is, kunt u nog na-inschrijven via de site t/m 8 juli 2021. De kosten van een na-inschrijving zijn hoger en u ontvangt een startnummer zonder naam. 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt € 10,00 voor de 5 en 10 km lopen, €12,50 voor de 15 km en € 4,00 voor de overige  lopen. Het inschrijfgeld wordt afgeschreven middels Ideal.  Eenmaal afgeschreven inschrijfgelden worden niet meer terugbetaald.

De kosten voor de na-inschrijving van de runs bedragen € 6,00 voor kinderen en € 14,50 voor volwassenen. Zie ook “na-inschrijving”.

Inschrijving controleren
Wilt u kijken of uw inschrijving is verwerkt? Ga dan naar controle inschrijving.

K
Kleedruimte mag ivm corona niet gebruikt worden.  Deelnemers wordt verzocht in renkleding naar de run te komen, het is beperkt mogelijk om bagage af te geven. De Kwaakerrun is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen.

L

Locatie
De start en de finish bevinden zich bij Café-Feestzaal 't Ven, Straelseweg 359, 5916 AB Venlo ('t Ven).

M
Massages
Helaas kunnen we dit jaar zullen geen massages aanbieden door Performenz Instituut. Dit ivm maatregelen Corona.

N
Na-inschrijving
Als onze voor-inschrijvingen zijn gesloten is het nog mogelijk om een na-inschrijving te doen.  De na-inschrijvingen zijn geopend t/m 9 juli 2021. Let op de kosten voor het na-inschrijven zijn hoger en het is niet meer mogelijk om een startnummer op naam te krijgen. Op de wedstrijddag zelf is het niet meer mogelijk om in te schrijven.

O
Overdragen startnummer
Het overdragen van uw startnummer is dit jaar niet mogelijk ivm maatregelen corona.

P
Parcours
Zie elders op onze website.

Parkeren
In de omgeving van Café-Feestzaal ’t Ven is voldoende parkeergelegenheid. Doe dit echter wel buiten de route. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietsenstalling gelegen naast BS 't Sterrenpad.

Prijsuitreiking
Voor de jeugdlopen om 11.30 uur; voor de 5 km om ±12.45; voor de 10 km na binnenkomst laatste loper. Prijzen worden uitgereikt naar aanleiding van de geregistreerde bruto-tijden. Alle deelnemers ontvangen een herinnering. De prijzen dienen door de winnaars tijdens de uitreiking (Café-Feestzaal 't Ven) afgehaald te worden. 

R
Reglement
Door deel te nemen aan de Kwaakerrun verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het Reglement. De organisatie behoudt zich het recht voor het Reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

S
Starttijden
500 mtr (4-6 jr) om 10.15 uur; 1 km (7-9 jr) om 10.30 uur en 10.45 uur (10-11 jr); 2,5 km  om 11.00 uur; 5 km om 12.00 uur; 10 km om 13.00 uur.

T
Tijdslimiet
De Kwaakerrun kent geen tijdslimiet. De organisatie houdt zich wel het recht voor eventuele achterblijvers uit de race te halen indien de verkeersveiligheid in gevaar dreigt te komen.

U
Uitslagen
Deze zijn zo spoedig mogelijk na de loop te raadplegen op onze website op de uitslagen pagina en via www.uitslagen.nl.

V
Vrijwilligers
Voor de verkeersregelaars en posten, het op- en afbouwen van het parcours en het start-finishgebied, verkoop van een warme hap en andere lekkernijen zijn we afhankelijk van ons vrijwilligerslegioen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: kwaakerrun@venloop.nl.

W
Warming-up
Deze zal dit jaar niet plaatsvinden ivm richtlijnen Corona.

Waterpost
Deze is gesitueerd op de Noordervaartlaan.

Weer
Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor het evenement af te gelasten. Verder vragen wij alle deelnemers zelf de weersvoorspellingen op de dag van de runs te beoordelen en kleding, voeding en drinken hierop aan te passen.

Wijzigingen doorgeven
U kunt  dit jaar ivm de corona maatregelen geen wijziging aanbrengen in de af te leggen afstand.

©2021 Kwaakerrun gemaakt doorMarktmedia