Kwaakerrun

Kwaakerrun Reglement Wandeltocht A t/m Z

A
Aanmelden
Aanmelden voor de wandeltocht kan tot 12 september 2019 via onze website, zie verder inschrijven. Op het moment dat de voorinschrijving gesloten is, kunnen er op 21 september, tegen contante betaling, nog startbewijzen gekocht worden bij ons wedstrijdsecretariaat bij gemeenschapshuis De Bantuin tot een half uur voor aanvang van de wandeltocht. Let op, vol=vol! Zie ook “na-inschrijving”.

Afgelasting
De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens haar deelnemers. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Indien de Kwaakerrun wandeltocht door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Bij afgelasting door overmacht zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt een jaar later plaats.

Afmelden
Heeft u zich al ingeschreven maar besluit u niet deel te nemen aan de Kwaakerrun wandeltocht, dan wordt uw geld niet teruggestort. U kunt uw startbewijs wel overdragen aan iemand anders indien u zelf niet in staat bent deel te nemen.

Afhalen startbewijs
Het startbewijs kunt u ophalen op vrijdag 20 september tussen 15.30-18.30 uur in Feestzaal ’t Ven (Straelseweg 359) en op de wandeldag zelf tot 30 minuten voor de start bij het inschrijfbureau bij gemeenschapshuis de Bantuin (Pastoor Kierkelsplein 20). Zorg er wel voor dat u dit tijdig doet in verband met de te verwachten drukte. U kunt er ook voor kiezen om tegen een tarief van 3,50 uw startbewijs op te laten sturen.

Afstand
Het parcours is ongeveer 15 km.

Algemene voorwaarden.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dat kader willen wij, Stichting Gipmans Planten Kwaakerrun, u informeren over de persoonsgegevens welke wij van u geregistreerd hebben. Wij hebben van u NAW-gegevens in onze boekhouding geregistreerd en in ons digitaal administratiebestand, dit geldt ook voor uw telefoonnummer en e-mail. De gegevens worden gedeeld met de bestuursleden van Stichting Kwaakerrun. Deze gegevens hebben wij van u ontvangen naar aanleiding van uw aanmelding. Het mailadres wordt door de organisatie gebruikt om informatie te verzenden aan de deelnemer. Het is de deelnemer ten alle tijde toegestaan schriftelijk of per email aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van deze informatie, waarna de organisatie dat verstrekken zal stopzetten.

De voornaam, achternaam en woonplaats van de deelnemers wordt gepubliceerd via www.kwaakerrun.nl en persoonsgegevens worden mogelijk getoond via www.inschrijven.nl , waarvoor de deelnemer ook toestemming geeft.

B

Begeleiding
Het is verboden om wandelaars op de route per fiets te begeleiden.

Bewegwijzering
De route wordt aangegeven door middel van bordjes.

C
Controle
Bij de startbescheiden treft u een keycord en een knipkaart aan. Tijdens de wandeltocht wordt deze op meerdere punten door onze vrijwilligers geknipt en met een volledig geknipte knipkaart ontvangt u bij de finish een mooie herinnering.

D
Deelname
Deelname aan de Kwaakerrun wandeltocht is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Deelnemerslijst
De voorlopige deelnemerslijst aan de Kwaakerrun kunt u hier raadplegen.

E
EHBO:
Bij gemeenschapshuis de Bantuin is een EHBO kist aanwezig evenals een AED.

F
Finish
Alle wandelaars dienen op zaterdag 21 september 2019 voor 15.45 uur te finishen.

G
Gebruik beeltenis
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Kwaakerrun zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

H
Hapjes
Onderweg worden u overheerlijke hapjes aangeboden door lokale ondernemers.

Herinnering
Elke deelnemer die de finish haalt, ontvangt een mooie herinnering.

Honden
Honden zijn niet toegestaan tijdens de Kwaakerrun wandeltocht.

I
Inlichtingen
Heeft u vragen en of opmerkingen over de Kwaakerrun dan kunt u deze via de e-mail (info@kwaakerrun.nl) aan ons stellen.

Inschrijfbureau
Het inschrijfbureau is gevestigd in gemeenschapshuis de Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20.

Inschrijfgeld
U kunt bij het inschrijven kiezen uit 2 verschillende pakketten:

·         Pakket 1 ad.  € 12,50: inschrijfgeld, mooie herinnering na afloop, hapjes onderweg en 1 consumptie bij gemeenschapshuis de Bantuin

·         Pakket 2 ad. € 16,00: inschrijfgeld, mooie herinnering na afloop, hapjes onderweg, 2 consumpties en een overheerlijk broodje van Astebleef bij gemeenschapshuis de Bantuin.

Het inschrijfgeld zal voor het evenement van uw rekening afgeschreven worden. Via onze nieuwsbrief zullen we u informeren wanneer dit zal plaatsvinden. Eenmaal betaalde inschrijfgelden worden niet terugbetaald. Zie ook “na-inschrijving”.

Inschrijving controleren
Wilt u kijken of uw inschrijving is verwerkt? Ga dan naar controle inschrijving.

K
Kleedruimte
Kleedruimte is aanwezig bij gemeenschapshuis de Bantuin. Toiletten zijn hier aanwezig. De Kwaakerrun is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen.

Knipkaart
De knipkaart ligt voor u klaar bij het inschrijfbureau in café feestzaal 't Ven op vrijdag en op zaterdag in gemeenschapshuis de Bantuin. Bij de knipkaart ontvangt u een keycord, zodat deze makkelijk mee te nemen is tijdens de wandeltocht.

L
Locatie
De start en de finish bevinden zich bij gemeenschapshuis de Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo ('t Ven).

N
Na-inschrijving
Indien het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt, bestaat de mogelijkheid tot na-inschrijven op zaterdag 21 september tot een half uur voor de start. De kosten bedragen dan € 15,00 voor pakket 1 (zie inschrijfgeld) en € 18,50 voor pakket 2 (zie inschrijfgeld). U kunt niet pinnen bij het inschrijfbureau.

O
Overdragen startnummer
Het overdragen van het startnummer is toegestaan. Stuur wel even een mail met de gegevens van de nieuwe wandelaar naar info@kwaakerrun.nl zodat wij de juiste gegevens kunnen registreren.

P
Parkeren
In de directe omgeving van gemeenschapshuis de Bantuin is voldoende parkeergelegenheid. Doe dit echter wel buiten de route. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietsenstalling gelegen naast  BS 't Sterrenpad.

Pauzeplek
De pauzeplek staat aangegeven op de plattegrond die u ontvangt bij het afhalen van het startbewijs. Toiletten zijn hier aanwezig. Consumpties zijn tegen contante betaling te verkrijgen.

R
Reglement
Door deel te nemen aan de Kwaakerrun verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het Reglement. De organisatie behoudt zich het recht voor het Reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Route
De route loopt door mooie natuurgebieden en langs historische punten in ’t Ven. De route is bewegwijzerd met bordjes. Laat geen afval achter!

S
Sanitaire voorzieningen
Deze staan aangegeven op de plattegrond die u ontvangt bij het afhalen van het startbewijs.

Starttijden
We starten gedoseerd op 4 verschillende tijden om zo lange wachttijden bij de overheerlijke hapjes te voorkomen. De tijden zijn 9.30 uur, 9.45 uur ,10.00 uur en 10.15 uur. U dient zich voor een van deze tijden in te schrijven.

T
Tijdslimiet
Wilt u in aanmerking komen voor een mooie herinnering, dan dient u op 21 september 2019 uiterlijk om 15.45 uur te finishen.

V
Verkeersregelaars
Op de drukke oversteekplaatsen zullen verkeersregelaars zijn die zorgen voor een veilige oversteek. Volg altijd hun advies op.

Veiligheid
Alle deelnemers aan de Kwaakerrun wandeltocht zijn tijdens de wandeltocht behalve wandelaar ook gewoon verkeersdeelnemer. Houd dus rekening met andere verkeersdeelnemers en maak indien mogelijk gebruik van de voetgangerspaden.

Vrijwilligers
Voor de verkeersregelaars en posten, het op- en afbouwen van het parcours en het start-finishgebied, de verkoop van consumpties, zijn we afhankelijk van ons vrijwilligerslegioen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@kwaakerrun.nl

W
Weer
Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor het evenement af te gelasten. Verder vragen wij alle deelnemers zelf de weersvoorspellingen op de dag van de wandeltocht te beoordelen en kleding, voeding en drinken hierop aan te passen.

©2019 Kwaakerrun gemaakt doorMarktmedia